[1]
Lyytimäki, J. ja Pihkala, P. 2021. Pitääkö vaieta, saako syyllistää? Tutkijan asemoituminen kestävyysviestinnässä. Alue ja Ympäristö. 50, 2 (joulu 2021), 186–192. DOI:https://doi.org/10.30663/ay.107704.