[1]
Kohvakka, M. 2022. Kolme näkökulmaa maakuntien liittojen tilalliseen orientaation 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa. Alue ja Ympäristö. 51, 1 (kesä 2022), 40–62. DOI:https://doi.org/10.30663/ay.111211.