[1]
Saastamoinen, U., Paloniemi, R., Lehtiniemi, H., Oinonen, I. ja Närhi, J. 2022. Ekologinen siirtymä ja valtasuhteiden muutos: Helmi-elinympäristöohjelman vaikutusten arviointi osana biodiversiteettipolitiikan murrosta. Alue ja Ympäristö. 51, 1 (kesä 2022), 147–163. DOI:https://doi.org/10.30663/ay.113899.