[1]
Laako, H. 2023. Erämaiden omimisesta häilyviin metsänreunakohtaamisiin: Selva Maya ekologisena rajamaana ja -vyöhykkeenä. Alue ja Ympäristö. 51, 2 (tammi 2023), 65–85. DOI:https://doi.org/10.30663/ay.119501.