[1]
Häyrynen, S., Mustonen, A. ja Salmivuori, E. 2023. Syrjäseudut siirtymässä: kestävyysmurroksen ja sen oikeudenmukaisuuden moninaiset tulkinnat periferiastrategioissa. Alue ja Ympäristö. 52, 2 (joulu 2023), 99–120. DOI:https://doi.org/10.30663/ay.130499.