[1]
Puupponen, A., Paloviita, A., Kortetmäki, T. ja Silvasti, T. 2016. Suomalaisen ruokaturvan ulottuvuudet. Sisällönanalyysi ruokaturvasta julkisissa asiakirjoissa. Alue ja Ympäristö. 45, 1 (tammi 2016), 39-54.