[1]
Asikainen, E. 2011. Asukkaat lähiöluonnon osallisina. Alue ja Ympäristö. 40, 1 (tammi 2011), 29-41.