[1]
Asikainen, E. 2017. Asukkaat lähiöluonnon osallisina. Alue ja Ympäristö. 40, 1 (kesä 2017), 29-41.