[1]
Lundman, R. 2012. Kaupunki leikkikenttänä: Kriittisen leikin ja kaupunkitilan vuorovaikutteisuus Turku365-taidehankkeessa. Alue ja Ympäristö. 41, 1 (tammi 2012), 3-13.