[1]
Heikkilä, E. 2012. Somalien ja venäläisten asumistoiveet etnisen segregaatiokehityksen valossa. Alue ja Ympäristö. 41, 1 (tammi 2012), 145–147.