[1]
Haapasalo, T. 2020. Antroposentrismistä ekosysteemiseen ajatteluun? : Diskurssianalyyttinen tutkimus kalastuslainsäädännön tavoitteiden muutoksesta. Alue ja Ympäristö. 49, 1 (kesä 2020), 87-104. DOI:https://doi.org/10.30663/ay.82460.