[1]
Tiikkaja, H. ja Liimatainen, H. 2020. Liikenteen ympäristövaikutusten vähentäminen kulkutapavalintojen muutosten avulla eri tulo- ja perheryhmissä. Alue ja Ympäristö. 49, 2 (joulu 2020), 130–144. DOI:https://doi.org/10.30663/ay.89074.