[1]
Hyvärinen, P. 2020. Sienestystä pohjoisilla puupelloilla: metsien moninaiset taloudet ja plantaasiosentrismin ongelma. Alue ja Ympäristö. 49, 2 (joulu 2020), 22–43. DOI:https://doi.org/10.30663/ay.97101.