(1)
Kohvakka, M. Kolme näkökulmaa Maakuntien Liittojen Tilalliseen Orientaation 1990-Luvulla Ja 2000-Luvun Alussa. A&Y 2022, 51, 40–62.