(1)
Saastamoinen, U.; Paloniemi, R.; Lehtiniemi, H.; Oinonen, I.; Närhi, J. Ekologinen Siirtymä Ja Valtasuhteiden Muutos: Helmi-elinympäristöohjelman Vaikutusten Arviointi Osana Biodiversiteettipolitiikan Murrosta. A&Y 2022, 51, 147–163.