(1)
Saastamoinen, U.; Paloniemi, R.; Lehtiniemi, H.; Oinonen, I.; Närhi, J. Ekologinen siirtymä ja valtasuhteiden muutos: Helmi-elinympäristöohjelman vaikutusten arviointi osana biodiversiteettipolitiikan murrosta. A&Y 2022, 51, 147–163.