(1)
Hytönen, J.; Tupala, A.-K. Ekologisesta Kompensaatiosta Kohti maankäytön Suunnittelun Ekologista Tilinpitoa. A&Y 2022, 51.