(1)
Laako, H. Erämaiden Omimisesta häilyviin metsänreunakohtaamisiin: Selva Maya Ekologisena Rajamaana Ja -vyöhykkeenä. A&Y 2023, 51, 65-85.