(1)
Takala, T. Monitavoitteisuuden Sumentavuus Ja Agonismin Vaikeus: Metsädiskurssihankkeen löydöksiä Ja Uusia Tutkimussuuntia. A&Y 2023, 51, 124-134.