(1)
Takala, T. Monitavoitteisuuden sumentavuus ja agonismin vaikeus: Metsädiskurssihankkeen löydöksiä ja uusia tutkimussuuntia. A&Y 2023, 51, 124-134.