(1)
Houtbeckers, E. Ekokriisi ja uudet liittolaisuudet: metsäkiistoista metsädialogeihin. A&Y 2023, 51, 46-64.