(1)
Häyrynen, S.; Mustonen, A.; Salmivuori, E. Syrjäseudut siirtymässä: kestävyysmurroksen ja sen oikeudenmukaisuuden moninaiset tulkinnat periferiastrategioissa. A&Y 2023, 52, 99–120.