(1)
Leino, J.; Kivinen, S.; Mononen, T.; Sihvonen, J. Yhteistä ja yksityistä hyvää: kokemuksia kaivostoiminnan ympäristöoikeudenmukaisuudesta maaseuduilla. A&Y 2023, 52, 5–28.