(1)
Heikkurinen, P. Miten metsien monet merkitykset, ”sielut ja nielut”, voivat täydentää toisiaan?. A&Y 2023, 52, 139–141.