(1)
Sorvali, J.; Lyytimäki, J.; Lähteenmäki-Uutela, A.; Huttunen, S.; Inkilä, E.; Weckroth, M.; Tuulentie, S. Reiluus puntarissa: Kuusamon tuulivoima- ja kaivossuunnitelmat alueellisina kestävyyskiistoina oikeudessa, mediassa ja mielipiteissä. A&Y 2023, 52, 67–88.