(1)
Santaoja, M.; Ollinaho, O. Kotimaisen tiedelehden tekemisen kestämättömät reunaehdot – vai sittenkin: omaehtoista toisin tekemistä?. A&Y 2024, 53, 1-11.