(1)
Puupponen, A.; Paloviita, A.; Kortetmäki, T.; Silvasti, T. Suomalaisen Ruokaturvan Ulottuvuudet. Sisällönanalyysi Ruokaturvasta Julkisissa Asiakirjoissa. A&Y 2016, 45, 39-54.