(1)
Peltola, T.; Leskinen, L. Mies, Kone Ja metsä: Luonto metsäkoneyrittäjien työkäytännöissä. A&Y 2009, 38, 25-33.