(1)
Asikainen, E. Asukkaat lähiöluonnon Osallisina. A&Y 2011, 40, 29-41.