(1)
Ikonen, H.-M. Kohtaamisia Palvelutaloudessa. A&Y 2011, 40, 87-90.