(1)
Lundman, R. Kaupunki leikkikenttänä: Kriittisen Leikin Ja Kaupunkitilan Vuorovaikutteisuus Turku365-Taidehankkeessa. A&Y 2012, 41, 3-13.