(1)
Heikkilä, E. Somalien Ja venäläisten Asumistoiveet Etnisen Segregaatiokehityksen Valossa. A&Y 2012, 41, 145-147.