(1)
Salminen, J. Tila Symbolisen Kamppailun Kohteena: Tapaus Ideapark. A&Y 2013, 42, 25-36.