(1)
Mustajärvi, L. J.; Kotiaho, J. S.; Moilanen, A.; Mönkkönen, M.; Suvantola, L. Ekologisten Haittojen hyvittäminen Suojelualueita Ennallistamalla. A&Y 2019, 48, 83-98.