(1)
Hellén, A. E. Kielimaiseman Vaikutus Maahanmuuttajien Liikkuvuuteen pääkaupunkiseudulla. A&Y 2019, 48, 85-100.