(1)
Santaoja, M.; ., T. yliopiston liepeiden lounaskol. Normipaikka, Normiaika. Miten Ympäristöorientoituneiden Tutkijoiden Lounasvalinnat Muodostuvat?. AY 2018, 47, 59-65.