(1)
Santaoja, M.; ., T. yliopiston liepeiden lounaskol. Normipaikka, Normiaika. Miten ympäristöorientoituneiden Tutkijoiden Lounasvalinnat Muodostuvat?. A&Y 2018, 47, 59-65.