(1)
Konttinen, E. J. Huolellinen Tutkimus Argumentoinnista Turvekiistoissa. A&Y 2019, 48, 150-152.