(1)
Haapasalo, T. Antroposentrismistä Ekosysteemiseen Ajatteluun? : Diskurssianalyyttinen Tutkimus kalastuslainsäädännön Tavoitteiden Muutoksesta. A&Y 2020, 49, 87-104.