(1)
Salmi, A.; Karttunen, E.; Quarshie, A. Luonnon monimuotoisuuden huomioivat toimitusketjut ja luontopohjaiset ratkaisut: Katsaus nykytutkimukseen. A&Y 2019, 48, 38-54.