(1)
Jokinen, A.; Heikkinen, A. Luontopohjaiset ratkaisut: käsitteen vakiintumisen reittejä. A&Y 2019, 48, 1-4.