(1)
Sepänmaa, Y. H. Majavan Sukua: Maisema-Arkkitehtuurin 30 Vuotta. A&Y 2020, 49, 137-139.