(1)
Santaoja, M. Naisia Tiedemaailman Myllerryksessä. A&Y 2020, 49, 134-136.