(1)
Happonen, J.; Heiskanen, E.; Matschoss, K.; Mikkonen, I. Epäonnistumisista Oppiminen Energiamurroksen Tukena: Analyysi Empiirisestä Interventiosta. A&Y 2020, 49, 66-82.