(1)
Janhonen, K.; Mattila, M.; Mesiranta, N.; Kouhia, A.; Autio, M.; Narvanen, E. Kohti kestävää Kuluttamista: Materiaalitaju Kuluttajien Ja Materiaalien Aktiivisen Suhteen Hahmottajana. A&Y 2020, 49, 4-21.