(1)
Pyy, I.; Lehtinen, A. Moninainen Kaupunki Ja Symmetrisen Utopia: Tapaustutkimus Joensuusta. A&Y 2021, 50, 49-69.