Ainalinpää, E. (2021). Viheralueet: pölyttäjähyönteisten turva vai tuho? Kimalaisten kasvikäynnit eri tavoin hoidetuissa elinympäristöissä. Alue Ja Ympäristö, 50(1), 28–48. https://doi.org/10.30663/ay.102940