Lyytimäki, J., & Pihkala, P. (2021). Pitääkö vaieta, saako syyllistää? Tutkijan asemoituminen kestävyysviestinnässä. Alue Ja Ympäristö, 50(2), 186–192. https://doi.org/10.30663/ay.107704