Sirviö, H., & Laakso, S. (2021). Rakkaudesta lajiin: suomen asema tieteen kielenä on vapaaehtoistyön varassa. Alue Ja Ympäristö, 50(1), 1–3. https://doi.org/10.30663/ay.109075