Nisula, R., & Salmi, A. (2022). Puurakentamisella kestävyyttä: Analyysi verkkokeskustelujen kuluttajanäkemyksistä. Alue Ja Ympäristö, 51(1), 79–94. https://doi.org/10.30663/ay.109144