Kaartinen, M. (2021). Mitä on tekeillä pienessä puutarhassa? Kokemuksia ruohonjuuritason sosiaalityöstä. Alue Ja Ympäristö, 50(2), 86–100. https://doi.org/10.30663/ay.109258