Kortelainen, J. (2021). Tietotalouden geopolitiikkaa ja tilatulkintoja. Alue Ja Ympäristö, 50(2), 210–213. https://doi.org/10.30663/ay.111783