Saastamoinen, U., Paloniemi, R., Lehtiniemi, H., Oinonen, I., & Närhi, J. (2022). Ekologinen siirtymä ja valtasuhteiden muutos: Helmi-elinympäristöohjelman vaikutusten arviointi osana biodiversiteettipolitiikan murrosta. Alue Ja Ympäristö, 51(1), 147–163. https://doi.org/10.30663/ay.113899